02145323 02191004043

تور دبی ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
29,390,000 تومان
34,390,000 تومان
26,890,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,890,000 تومان
35,390,000 تومان
27,390,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,190,000 تومان
36,090,000 تومان
27,690,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,990,000 تومان
37,690,000 تومان
28,490,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,390,000 تومان
38,390,000 تومان
28,890,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,450,000 تومان
38,590,000 تومان
28,950,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,090,000 تومان
39,790,000 تومان
29,590,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,690,000 تومان
40,990,000 تومان
30,190,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,390,000 تومان
42,390,000 تومان
30,890,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,390,000 تومان
42,390,000 تومان
30,890,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,290,000 تومان
44,290,000 تومان
31,790,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,390,000 تومان
44,390,000 تومان
31,890,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,550,000 تومان
44,790,000 تومان
31,990,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,390,000 تومان
46,390,000 تومان
32,890,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,790,000 تومان
47,390,000 تومان
33,290,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,290,000 تومان
48,290,000 تومان
33,790,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,090,000 تومان
49,900,000 تومان
34,590,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,590,000 تومان
50,790,000 تومان
35,090,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,390,000 تومان
54,590,000 تومان
36,890,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,390,000 تومان
54,590,000 تومان
36,890,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,490,000 تومان
56,650,000 تومان
37,990,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,690,000 تومان
57,190,000 تومان
38,190,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,790,000 تومان
59,290,000 تومان
39,290,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,790,000 تومان
59,290,000 تومان
39,290,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,390,000 تومان
60,490,000 تومان
39,890,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,390,000 تومان
60,390,000 تومان
39,890,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,590,000 تومان
60,790,000 تومان
40,090,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,790,000 تومان
63,190,000 تومان
41,290,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,790,000 تومان
63,290,000 تومان
41,290,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,790,000 تومان
65,390,000 تومان
42,290,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,790,000 تومان
65,390,000 تومان
42,290,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,090,000 تومان
65,890,000 تومان
42,590,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,390,000 تومان
68,490,000 تومان
43,890,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,490,000 تومان
70,590,000 تومان
44,990,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,490,000 تومان
74,650,000 تومان
46,990,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,790,000 تومان
83,190,000 تومان
51,290,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,090,000 تومان
91,790,000 تومان
55,500,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,490,000 تومان
104,750,000 تومان
61,990,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,590,000 تومان
130,890,000 تومان
75,090,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,490,000 تومان
136,690,000 تومان
77,990,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,790,000 تومان
145,390,000 تومان
82,290,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,390,000 تومان 34,390,000 تومان 26,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,890,000 تومان 35,390,000 تومان 27,390,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,190,000 تومان 36,090,000 تومان 27,690,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان 37,690,000 تومان 28,490,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,390,000 تومان 38,390,000 تومان 28,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,450,000 تومان 38,590,000 تومان 28,950,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,090,000 تومان 39,790,000 تومان 29,590,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,690,000 تومان 40,990,000 تومان 30,190,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,390,000 تومان 42,390,000 تومان 30,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,390,000 تومان 42,390,000 تومان 30,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,290,000 تومان 44,290,000 تومان 31,790,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,390,000 تومان 44,390,000 تومان 31,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,550,000 تومان 44,790,000 تومان 31,990,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,390,000 تومان 46,390,000 تومان 32,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,790,000 تومان 47,390,000 تومان 33,290,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,290,000 تومان 48,290,000 تومان 33,790,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,090,000 تومان 49,900,000 تومان 34,590,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,590,000 تومان 50,790,000 تومان 35,090,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,390,000 تومان 54,590,000 تومان 36,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,390,000 تومان 54,590,000 تومان 36,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,490,000 تومان 56,650,000 تومان 37,990,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,690,000 تومان 57,190,000 تومان 38,190,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,790,000 تومان 59,290,000 تومان 39,290,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,790,000 تومان 59,290,000 تومان 39,290,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,390,000 تومان 60,490,000 تومان 39,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,390,000 تومان 60,390,000 تومان 39,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,590,000 تومان 60,790,000 تومان 40,090,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,790,000 تومان 63,190,000 تومان 41,290,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,790,000 تومان 63,290,000 تومان 41,290,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,790,000 تومان 65,390,000 تومان 42,290,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,790,000 تومان 65,390,000 تومان 42,290,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,090,000 تومان 65,890,000 تومان 42,590,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,390,000 تومان 68,490,000 تومان 43,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,490,000 تومان 70,590,000 تومان 44,990,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,490,000 تومان 74,650,000 تومان 46,990,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,790,000 تومان 83,190,000 تومان 51,290,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,090,000 تومان 91,790,000 تومان 55,500,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,490,000 تومان 104,750,000 تومان 61,990,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,590,000 تومان 130,890,000 تومان 75,090,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,490,000 تومان 136,690,000 تومان 77,990,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,790,000 تومان 145,390,000 تومان 82,290,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- نرخ نوزاد 4.900.000 تومان می باشد .

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC