02145323 02191004043

تور دبی ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
31,390,000 تومان
36,390,000 تومان
28,890,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,890,000 تومان
37,390,000 تومان
29,390,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,190,000 تومان
38,090,000 تومان
29,690,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,990,000 تومان
39,690,000 تومان
30,490,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,390,000 تومان
40,390,000 تومان
30,890,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,450,000 تومان
40,590,000 تومان
30,950,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,090,000 تومان
41,790,000 تومان
31,590,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,690,000 تومان
42,990,000 تومان
32,190,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,390,000 تومان
44,390,000 تومان
32,890,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,390,000 تومان
44,390,000 تومان
32,890,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,290,000 تومان
46,290,000 تومان
33,790,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,550,000 تومان
46,790,000 تومان
33,990,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,390,000 تومان
48,390,000 تومان
34,890,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,790,000 تومان
49,390,000 تومان
35,290,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,290,000 تومان
50,290,000 تومان
35,790,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,090,000 تومان
51,900,000 تومان
36,590,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,590,000 تومان
52,790,000 تومان
37,090,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,390,000 تومان
56,590,000 تومان
38,890,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,390,000 تومان
56,590,000 تومان
38,890,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,490,000 تومان
58,650,000 تومان
39,990,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,690,000 تومان
59,190,000 تومان
40,190,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,690,000 تومان
58,990,000 تومان
40,190,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,790,000 تومان
61,290,000 تومان
41,290,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,790,000 تومان
61,290,000 تومان
41,290,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,390,000 تومان
62,490,000 تومان
41,890,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,390,000 تومان
62,390,000 تومان
41,890,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,590,000 تومان
62,790,000 تومان
42,090,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,790,000 تومان
65,190,000 تومان
43,290,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,790,000 تومان
65,290,000 تومان
43,290,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,790,000 تومان
65,190,000 تومان
43,290,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,790,000 تومان
67,390,000 تومان
44,290,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,090,000 تومان
67,890,000 تومان
44,590,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,390,000 تومان
70,490,000 تومان
45,890,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,490,000 تومان
72,590,000 تومان
46,990,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,490,000 تومان
76,650,000 تومان
48,990,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,790,000 تومان
85,190,000 تومان
53,290,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,090,000 تومان
93,790,000 تومان
57,500,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,490,000 تومان
106,750,000 تومان
63,990,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,590,000 تومان
132,890,000 تومان
77,090,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,490,000 تومان
138,690,000 تومان
79,990,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,790,000 تومان
147,390,000 تومان
84,290,000 تومان
23,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,390,000 تومان 36,390,000 تومان 28,890,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,890,000 تومان 37,390,000 تومان 29,390,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,190,000 تومان 38,090,000 تومان 29,690,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,990,000 تومان 39,690,000 تومان 30,490,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,390,000 تومان 40,390,000 تومان 30,890,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,450,000 تومان 40,590,000 تومان 30,950,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,090,000 تومان 41,790,000 تومان 31,590,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,690,000 تومان 42,990,000 تومان 32,190,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,390,000 تومان 44,390,000 تومان 32,890,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,390,000 تومان 44,390,000 تومان 32,890,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,290,000 تومان 46,290,000 تومان 33,790,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,550,000 تومان 46,790,000 تومان 33,990,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,390,000 تومان 48,390,000 تومان 34,890,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,790,000 تومان 49,390,000 تومان 35,290,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,290,000 تومان 50,290,000 تومان 35,790,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,090,000 تومان 51,900,000 تومان 36,590,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,590,000 تومان 52,790,000 تومان 37,090,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,390,000 تومان 56,590,000 تومان 38,890,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,390,000 تومان 56,590,000 تومان 38,890,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,490,000 تومان 58,650,000 تومان 39,990,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,690,000 تومان 59,190,000 تومان 40,190,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,690,000 تومان 58,990,000 تومان 40,190,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,790,000 تومان 61,290,000 تومان 41,290,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,790,000 تومان 61,290,000 تومان 41,290,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,390,000 تومان 62,490,000 تومان 41,890,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,390,000 تومان 62,390,000 تومان 41,890,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,590,000 تومان 62,790,000 تومان 42,090,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,790,000 تومان 65,190,000 تومان 43,290,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,790,000 تومان 65,290,000 تومان 43,290,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,790,000 تومان 65,190,000 تومان 43,290,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,790,000 تومان 67,390,000 تومان 44,290,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,090,000 تومان 67,890,000 تومان 44,590,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,390,000 تومان 70,490,000 تومان 45,890,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,490,000 تومان 72,590,000 تومان 46,990,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,490,000 تومان 76,650,000 تومان 48,990,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,790,000 تومان 85,190,000 تومان 53,290,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,090,000 تومان 93,790,000 تومان 57,500,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,490,000 تومان 106,750,000 تومان 63,990,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,590,000 تومان 132,890,000 تومان 77,090,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,490,000 تومان 138,690,000 تومان 79,990,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,790,000 تومان 147,390,000 تومان 84,290,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- نرخ نوزاد 4.900.000 تومان می باشد .

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC