02145323 02191004043

تور دبی ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
33,390,000 تومان
38,390,000 تومان
30,890,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,890,000 تومان
39,390,000 تومان
31,390,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,190,000 تومان
40,090,000 تومان
31,690,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,990,000 تومان
41,690,000 تومان
32,490,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,390,000 تومان
42,390,000 تومان
32,890,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,450,000 تومان
42,590,000 تومان
32,950,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,090,000 تومان
43,790,000 تومان
33,590,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,690,000 تومان
44,990,000 تومان
34,190,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,390,000 تومان
46,390,000 تومان
34,890,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,390,000 تومان
46,390,000 تومان
34,890,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,290,000 تومان
48,290,000 تومان
35,790,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,550,000 تومان
48,790,000 تومان
35,990,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,390,000 تومان
50,390,000 تومان
36,890,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,790,000 تومان
51,390,000 تومان
37,290,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,290,000 تومان
52,290,000 تومان
37,790,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,090,000 تومان
53,900,000 تومان
38,590,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,590,000 تومان
54,790,000 تومان
39,090,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,390,000 تومان
58,590,000 تومان
40,890,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,390,000 تومان
58,590,000 تومان
40,890,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,490,000 تومان
60,650,000 تومان
41,990,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,690,000 تومان
61,190,000 تومان
42,190,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,690,000 تومان
60,990,000 تومان
42,190,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,790,000 تومان
63,290,000 تومان
43,290,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,790,000 تومان
63,290,000 تومان
43,290,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,390,000 تومان
64,490,000 تومان
43,890,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,390,000 تومان
64,390,000 تومان
43,890,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,590,000 تومان
64,790,000 تومان
44,090,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,790,000 تومان
67,190,000 تومان
45,290,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,790,000 تومان
67,290,000 تومان
45,290,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,790,000 تومان
67,190,000 تومان
45,290,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,790,000 تومان
69,390,000 تومان
46,290,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,090,000 تومان
69,890,000 تومان
46,590,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,390,000 تومان
72,490,000 تومان
47,890,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,490,000 تومان
74,590,000 تومان
48,990,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,490,000 تومان
78,650,000 تومان
50,990,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,790,000 تومان
87,190,000 تومان
55,290,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,090,000 تومان
95,790,000 تومان
59,500,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,490,000 تومان
108,750,000 تومان
65,990,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,590,000 تومان
134,890,000 تومان
79,090,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,490,000 تومان
140,690,000 تومان
81,990,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,790,000 تومان
149,390,000 تومان
86,290,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,390,000 تومان 38,390,000 تومان 30,890,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,890,000 تومان 39,390,000 تومان 31,390,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,190,000 تومان 40,090,000 تومان 31,690,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,990,000 تومان 41,690,000 تومان 32,490,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,390,000 تومان 42,390,000 تومان 32,890,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,450,000 تومان 42,590,000 تومان 32,950,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,090,000 تومان 43,790,000 تومان 33,590,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,690,000 تومان 44,990,000 تومان 34,190,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,390,000 تومان 46,390,000 تومان 34,890,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,390,000 تومان 46,390,000 تومان 34,890,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,290,000 تومان 48,290,000 تومان 35,790,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,550,000 تومان 48,790,000 تومان 35,990,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,390,000 تومان 50,390,000 تومان 36,890,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,790,000 تومان 51,390,000 تومان 37,290,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,290,000 تومان 52,290,000 تومان 37,790,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,090,000 تومان 53,900,000 تومان 38,590,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,590,000 تومان 54,790,000 تومان 39,090,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,390,000 تومان 58,590,000 تومان 40,890,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,390,000 تومان 58,590,000 تومان 40,890,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,490,000 تومان 60,650,000 تومان 41,990,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,690,000 تومان 61,190,000 تومان 42,190,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,690,000 تومان 60,990,000 تومان 42,190,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,790,000 تومان 63,290,000 تومان 43,290,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,790,000 تومان 63,290,000 تومان 43,290,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,390,000 تومان 64,490,000 تومان 43,890,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,390,000 تومان 64,390,000 تومان 43,890,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,590,000 تومان 64,790,000 تومان 44,090,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,790,000 تومان 67,190,000 تومان 45,290,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,790,000 تومان 67,290,000 تومان 45,290,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,790,000 تومان 67,190,000 تومان 45,290,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,790,000 تومان 69,390,000 تومان 46,290,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,090,000 تومان 69,890,000 تومان 46,590,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,390,000 تومان 72,490,000 تومان 47,890,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,490,000 تومان 74,590,000 تومان 48,990,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,490,000 تومان 78,650,000 تومان 50,990,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,790,000 تومان 87,190,000 تومان 55,290,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,090,000 تومان 95,790,000 تومان 59,500,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,490,000 تومان 108,750,000 تومان 65,990,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,590,000 تومان 134,890,000 تومان 79,090,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,490,000 تومان 140,690,000 تومان 81,990,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,790,000 تومان 149,390,000 تومان 86,290,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- نرخ نوزاد 4.900.000 تومان می باشد .

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC