02145323 02191004043

تور دبی ویژه عید فطر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:40
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 15:40
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
31,490,000 تومان
35,490,000 تومان
28,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,590,000 تومان
38,190,000 تومان
31,090,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,490,000 تومان
40,090,000 تومان
31,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,090,000 تومان
41,250,000 تومان
32,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,190,000 تومان
41,390,000 تومان
32,690,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,290,000 تومان
41,690,000 تومان
32,790,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,790,000 تومان
42,590,000 تومان
33,290,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,690,000 تومان
44,390,000 تومان
34,190,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,890,000 تومان
44,790,000 تومان
34,390,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,290,000 تومان
45,690,000 تومان
34,790,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,390,000 تومان
45,790,000 تومان
34,890,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,690,000 تومان
46,490,000 تومان
35,190,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,490,000 تومان
48,090,000 تومان
35,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,690,000 تومان
48,390,000 تومان
36,190,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,190,000 تومان
55,390,000 تومان
39,690,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,090,000 تومان
57,290,000 تومان
40,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,990,000 تومان
58,990,000 تومان
41,490,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,390,000 تومان
59,790,000 تومان
41,890,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,990,000 تومان
64,990,000 تومان
44,490,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,690,000 تومان
68,390,000 تومان
46,190,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,590,000 تومان
78,190,000 تومان
51,090,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,990,000 تومان
83,090,000 تومان
53,490,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,490,000 تومان 35,490,000 تومان 28,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,590,000 تومان 38,190,000 تومان 31,090,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,490,000 تومان 40,090,000 تومان 31,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,090,000 تومان 41,250,000 تومان 32,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,190,000 تومان 41,390,000 تومان 32,690,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,290,000 تومان 41,690,000 تومان 32,790,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,790,000 تومان 42,590,000 تومان 33,290,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,690,000 تومان 44,390,000 تومان 34,190,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,890,000 تومان 44,790,000 تومان 34,390,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,290,000 تومان 45,690,000 تومان 34,790,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,390,000 تومان 45,790,000 تومان 34,890,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,690,000 تومان 46,490,000 تومان 35,190,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,490,000 تومان 48,090,000 تومان 35,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,690,000 تومان 48,390,000 تومان 36,190,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,190,000 تومان 55,390,000 تومان 39,690,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,090,000 تومان 57,290,000 تومان 40,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,990,000 تومان 58,990,000 تومان 41,490,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,390,000 تومان 59,790,000 تومان 41,890,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,990,000 تومان 64,990,000 تومان 44,490,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,690,000 تومان 68,390,000 تومان 46,190,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,590,000 تومان 78,190,000 تومان 51,090,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,990,000 تومان 83,090,000 تومان 53,490,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 3.590.000 تومان میباشد.

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

- بار مجاز 30کیلو گرم می باشد .

- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC