02145323 02191004043

تور بانکوک پاتایا کوالالامپور ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
11,990,000 تومان
154,990,000 تومان
111,990,000 تومان
97,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
83,990,000 تومان
95,990,000 تومان
83,990,000 تومان
79,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,590,000 تومان
97,990,000 تومان
84,590,000 تومان
80,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,490,000 تومان
101,990,000 تومان
86,490,000 تومان
81,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,390,000 تومان
112,990,000 تومان
91,390,000 تومان
84,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,490,000 تومان
118,990,000 تومان
94,490,000 تومان
86,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,190,000 تومان
122,990,000 تومان
96,190,000 تومان
87,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
97,990,000 تومان
125,990,000 تومان
97,990,000 تومان
88,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
100,990,000 تومان
131,990,000 تومان
100,990,000 تومان
90,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
105,990,000 تومان
141,990,000 تومان
105,990,000 تومان
93,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان 154,990,000 تومان 111,990,000 تومان 97,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,990,000 تومان 95,990,000 تومان 83,990,000 تومان 79,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,590,000 تومان 97,990,000 تومان 84,590,000 تومان 80,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,490,000 تومان 101,990,000 تومان 86,490,000 تومان 81,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,390,000 تومان 112,990,000 تومان 91,390,000 تومان 84,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,490,000 تومان 118,990,000 تومان 94,490,000 تومان 86,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,190,000 تومان 122,990,000 تومان 96,190,000 تومان 87,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,990,000 تومان 125,990,000 تومان 97,990,000 تومان 88,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,990,000 تومان 131,990,000 تومان 100,990,000 تومان 90,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
105,990,000 تومان 141,990,000 تومان 105,990,000 تومان 93,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 ویزای توریستی
5 گشت شهری
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه
3 تمکن مالی به لاتین
4 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
5 دو قطعه عکس 4*3 پشت زمینه سفید 6 در 4
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
      - نرخ نوزاد 19.990.000 تومان می باشد .
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC