02145323 02191004043

تور دبی ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 06:50
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
25,390,000 تومان
30,390,000 تومان
22,890,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,890,000 تومان
31,390,000 تومان
23,390,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,190,000 تومان
32,090,000 تومان
23,690,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,990,000 تومان
33,690,000 تومان
24,490,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,390,000 تومان
34,390,000 تومان
24,890,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,450,000 تومان
34,590,000 تومان
24,950,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,090,000 تومان
35,790,000 تومان
25,590,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,690,000 تومان
36,990,000 تومان
26,190,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,390,000 تومان
38,390,000 تومان
26,890,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,390,000 تومان
38,390,000 تومان
26,890,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,290,000 تومان
40,290,000 تومان
27,790,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,550,000 تومان
40,790,000 تومان
27,990,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,390,000 تومان
42,390,000 تومان
28,890,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,790,000 تومان
43,390,000 تومان
29,290,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,290,000 تومان
44,290,000 تومان
29,790,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,090,000 تومان
45,900,000 تومان
30,590,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,590,000 تومان
46,790,000 تومان
31,090,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,390,000 تومان
50,590,000 تومان
32,890,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,390,000 تومان
50,590,000 تومان
32,890,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,490,000 تومان
52,650,000 تومان
33,990,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,690,000 تومان
53,190,000 تومان
34,190,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,690,000 تومان
52,990,000 تومان
34,190,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,790,000 تومان
55,290,000 تومان
35,290,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,790,000 تومان
55,290,000 تومان
35,290,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,390,000 تومان
56,490,000 تومان
35,890,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,390,000 تومان
56,390,000 تومان
35,890,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,590,000 تومان
56,790,000 تومان
36,090,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,790,000 تومان
59,190,000 تومان
37,290,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,790,000 تومان
59,290,000 تومان
37,290,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,790,000 تومان
59,190,000 تومان
37,290,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,790,000 تومان
61,390,000 تومان
38,290,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,090,000 تومان
61,890,000 تومان
38,590,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,390,000 تومان
64,490,000 تومان
39,890,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,490,000 تومان
66,590,000 تومان
40,990,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,490,000 تومان
70,650,000 تومان
42,990,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,790,000 تومان
79,190,000 تومان
47,290,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,090,000 تومان
87,790,000 تومان
51,500,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,490,000 تومان
100,750,000 تومان
57,990,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,590,000 تومان
126,890,000 تومان
71,090,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
76,490,000 تومان
132,690,000 تومان
73,990,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,790,000 تومان
141,390,000 تومان
78,290,000 تومان
17,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,390,000 تومان 30,390,000 تومان 22,890,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,890,000 تومان 31,390,000 تومان 23,390,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,190,000 تومان 32,090,000 تومان 23,690,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان 33,690,000 تومان 24,490,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,390,000 تومان 34,390,000 تومان 24,890,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,450,000 تومان 34,590,000 تومان 24,950,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,090,000 تومان 35,790,000 تومان 25,590,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,690,000 تومان 36,990,000 تومان 26,190,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,390,000 تومان 38,390,000 تومان 26,890,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,390,000 تومان 38,390,000 تومان 26,890,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,290,000 تومان 40,290,000 تومان 27,790,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,550,000 تومان 40,790,000 تومان 27,990,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,390,000 تومان 42,390,000 تومان 28,890,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,790,000 تومان 43,390,000 تومان 29,290,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,290,000 تومان 44,290,000 تومان 29,790,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,090,000 تومان 45,900,000 تومان 30,590,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,590,000 تومان 46,790,000 تومان 31,090,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,390,000 تومان 50,590,000 تومان 32,890,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,390,000 تومان 50,590,000 تومان 32,890,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,490,000 تومان 52,650,000 تومان 33,990,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,690,000 تومان 53,190,000 تومان 34,190,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,690,000 تومان 52,990,000 تومان 34,190,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,790,000 تومان 55,290,000 تومان 35,290,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,790,000 تومان 55,290,000 تومان 35,290,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,390,000 تومان 56,490,000 تومان 35,890,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,390,000 تومان 56,390,000 تومان 35,890,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,590,000 تومان 56,790,000 تومان 36,090,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,790,000 تومان 59,190,000 تومان 37,290,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,790,000 تومان 59,290,000 تومان 37,290,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,790,000 تومان 59,190,000 تومان 37,290,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,790,000 تومان 61,390,000 تومان 38,290,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,090,000 تومان 61,890,000 تومان 38,590,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,390,000 تومان 64,490,000 تومان 39,890,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,490,000 تومان 66,590,000 تومان 40,990,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,490,000 تومان 70,650,000 تومان 42,990,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,790,000 تومان 79,190,000 تومان 47,290,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,090,000 تومان 87,790,000 تومان 51,500,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,490,000 تومان 100,750,000 تومان 57,990,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,590,000 تومان 126,890,000 تومان 71,090,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,490,000 تومان 132,690,000 تومان 73,990,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,790,000 تومان 141,390,000 تومان 78,290,000 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- نرخ نوزاد 4.900.000 تومان می باشد .

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC