02145323 02191004043

تور کیش ویژه اردیبهشت 1402

برنامه سفر
فرودگاه مهرآباد (شروع سفر)
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • هواپیما
 • KIH فرودگاه بین‌المللی کیش
 • ایر وان ایر وان
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی کیش
 • KIH فرودگاه بین‌المللی کیش
 • هواپیما
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • ایر وان ایر وان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه مهرآباد (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
3,650,000 تومان
4,500,000 تومان
3,555,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
3,990,000 تومان
5,430,000 تومان
3,850,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
4,100,000 تومان
5,800,000 تومان
3,900,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
4,500,000 تومان
5,900,000 تومان
4,350,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
4,650,000 تومان
6,050,000 تومان
4,500,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
4,750,000 تومان
6,320,000 تومان
4,600,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
4,850,000 تومان
6,550,000 تومان
4,700,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
4,950,000 تومان
6,800,000 تومان
4,850,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
5,400,000 تومان
7,300,000 تومان
5,290,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
5,450,000 تومان
7,390,000 تومان
5,350,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
5,500,000 تومان
7,450,000 تومان
5,400,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
5,600,000 تومان
7,500,000 تومان
5,500,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
5,700,000 تومان
7,700,000 تومان
5,600,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
6,100,000 تومان
7,900,000 تومان
5,950,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
6,250,000 تومان
8,000,000 تومان
6,100,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
6,600,000 تومان
10,800,000 تومان
6,500,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
6,700,000 تومان
9,600,000 تومان
6,590,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
6,900,000 تومان
8,900,000 تومان
6,800,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
6,950,000 تومان
10,900,000 تومان
6,800,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
7,600,000 تومان
11,800,000 تومان
7,500,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
7,700,000 تومان
11,300,000 تومان
7,600,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
7,800,000 تومان
11,900,000 تومان
7,700,000 تومان
3,500,000 تومان
جزیره
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,100,000 تومان
12,600,000 تومان
7,900,000 تومان
3,500,000 تومان
لوکس
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,800,000 تومان
17,900,000 تومان
8,700,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,800,000 تومان
18,900,000 تومان
9,500,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,500,000 تومان
18,200,000 تومان
11,000,000 تومان
3,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,800,000 تومان
21,600,000 تومان
12,500,000 تومان
3,500,000 تومان
جزیره
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,900,000 تومان
21,900,000 تومان
12,600,000 تومان
3,500,000 تومان
باغ
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,800,000 تومان
24,600,000 تومان
13,500,000 تومان
3,500,000 تومان
دریا
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,900,000 تومان
23,700,000 تومان
13,600,000 تومان
3,500,000 تومان
دریا
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,650,000 تومان 4,500,000 تومان 3,555,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان 5,430,000 تومان 3,850,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,100,000 تومان 5,800,000 تومان 3,900,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,500,000 تومان 5,900,000 تومان 4,350,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,650,000 تومان 6,050,000 تومان 4,500,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,750,000 تومان 6,320,000 تومان 4,600,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,850,000 تومان 6,550,000 تومان 4,700,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,950,000 تومان 6,800,000 تومان 4,850,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,400,000 تومان 7,300,000 تومان 5,290,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,450,000 تومان 7,390,000 تومان 5,350,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان 7,450,000 تومان 5,400,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,600,000 تومان 7,500,000 تومان 5,500,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,700,000 تومان 7,700,000 تومان 5,600,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,100,000 تومان 7,900,000 تومان 5,950,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,250,000 تومان 8,000,000 تومان 6,100,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان 10,800,000 تومان 6,500,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,700,000 تومان 9,600,000 تومان 6,590,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,900,000 تومان 8,900,000 تومان 6,800,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,950,000 تومان 10,900,000 تومان 6,800,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,600,000 تومان 11,800,000 تومان 7,500,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,700,000 تومان 11,300,000 تومان 7,600,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,800,000 تومان 11,900,000 تومان 7,700,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : جزیره
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,100,000 تومان 12,600,000 تومان 7,900,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : لوکس
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,800,000 تومان 17,900,000 تومان 8,700,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان 18,900,000 تومان 9,500,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان 18,200,000 تومان 11,000,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,800,000 تومان 21,600,000 تومان 12,500,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : جزیره
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان 21,900,000 تومان 12,600,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : باغ
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,800,000 تومان 24,600,000 تومان 13,500,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : دریا
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,900,000 تومان 23,700,000 تومان 13,600,000 تومان 3,500,000 تومان
توضیحات : دریا
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 3 شب و 4 روز اقامت هتل
2 بلیط رفت و برگشت
3 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن شناسنامه (برای زوجین صفحه دوم شناسنامه الزامی میباشد)
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 790.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC