02145323 02191004043

تور مالزی سنگاپور ویژه پاییز 1402*****

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 07:20
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 07:20
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 07:20
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 07:20
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
54,790,000 تومان
68,890,000 تومان
57,190,000 تومان
46,490,000 تومان
---
رزرو
55,990,000 تومان
70,390,000 تومان
59,290,000 تومان
46,890,000 تومان
---
رزرو
59,790,000 تومان
78,490,000 تومان
62,290,000 تومان
48,590,000 تومان
---
رزرو
59,790,000 تومان
78,290,000 تومان
61,990,000 تومان
48,590,000 تومان
---
رزرو
62,790,000 تومان
84,890,000 تومان
64,790,000 تومان
49,490,000 تومان
---
رزرو
64,290,000 تومان
87,290,000 تومان
66,290,000 تومان
49,490,000 تومان
---
رزرو
71,890,000 تومان
102,590,000 تومان
73,890,000 تومان
50,590,000 تومان
---
رزرو
74,690,000 تومان
108,490,000 تومان
76,890,000 تومان
50,590,000 تومان
---
رزرو
78,390,000 تومان
114,590,000 تومان
80,390,000 تومان
50,990,000 تومان
---
رزرو
86,190,000 تومان
130,990,000 تومان
88,190,000 تومان
51,990,000 تومان
---
رزرو
87,290,000 تومان
132,990,000 تومان
89,290,000 تومان
52,490,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,790,000 تومان 68,890,000 تومان 57,190,000 تومان 46,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,990,000 تومان 70,390,000 تومان 59,290,000 تومان 46,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,790,000 تومان 78,490,000 تومان 62,290,000 تومان 48,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,790,000 تومان 78,290,000 تومان 61,990,000 تومان 48,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,790,000 تومان 84,890,000 تومان 64,790,000 تومان 49,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,290,000 تومان 87,290,000 تومان 66,290,000 تومان 49,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,890,000 تومان 102,590,000 تومان 73,890,000 تومان 50,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,690,000 تومان 108,490,000 تومان 76,890,000 تومان 50,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,390,000 تومان 114,590,000 تومان 80,390,000 تومان 50,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,190,000 تومان 130,990,000 تومان 88,190,000 تومان 51,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,290,000 تومان 132,990,000 تومان 89,290,000 تومان 52,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
    
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC