02145323 02191004043

تور سنگاپور لنکاوی کوالالامپور ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 07:20
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 07:20
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 07:20
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 07:20
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
70,590,000 تومان
89,990,000 تومان
-
56,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,990,000 تومان
98,890,000 تومان
74,990,000 تومان
58,690,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,890,000 تومان
104,490,000 تومان
77,890,000 تومان
59,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,290,000 تومان
109,490,000 تومان
79,290,000 تومان
59,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,490,000 تومان
117,790,000 تومان
84,490,000 تومان
60,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,790,000 تومان
120,190,000 تومان
85,790,000 تومان
60,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
100,290,000 تومان
149,490,000 تومان
-
62,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
112,290,000 تومان
172,590,000 تومان
112,290,000 تومان
63,690,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
126,590,000 تومان
201,490,000 تومان
126,590,000 تومان
67,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,590,000 تومان 89,990,000 تومان - 56,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,990,000 تومان 98,890,000 تومان 74,990,000 تومان 58,690,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,890,000 تومان 104,490,000 تومان 77,890,000 تومان 59,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,290,000 تومان 109,490,000 تومان 79,290,000 تومان 59,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,490,000 تومان 117,790,000 تومان 84,490,000 تومان 60,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,790,000 تومان 120,190,000 تومان 85,790,000 تومان 60,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,290,000 تومان 149,490,000 تومان - 62,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
112,290,000 تومان 172,590,000 تومان 112,290,000 تومان 63,690,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
126,590,000 تومان 201,490,000 تومان 126,590,000 تومان 67,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 ترانسفر فرودگاهی
3 گشت شهری
4 لیدر فارسی زبان
5 سیم کارت برای هر اتاق
6 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت
2 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC