02145323 02191004043

تور پوکت کوالالامپور ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:25
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 08:25
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
55,990,000 تومان
70,990,000 تومان
57,990,000 تومان
51,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,990,000 تومان
76,990,000 تومان
59,990,000 تومان
53,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,990,000 تومان
82,990,000 تومان
61,990,000 تومان
55,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,990,000 تومان
86,990,000 تومان
63,990,000 تومان
57,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,990,000 تومان
93,990,000 تومان
65,990,000 تومان
59,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,990,000 تومان
96,990,000 تومان
66,990,000 تومان
60,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,990,000 تومان
104,990,000 تومان
71,990,000 تومان
63,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,990,000 تومان
112,990,000 تومان
73,990,000 تومان
64,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,990,000 تومان
115,990,000 تومان
75,990,000 تومان
65,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,990,000 تومان
117,990,000 تومان
76,990,000 تومان
66,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,990,000 تومان
128,990,000 تومان
80,990,000 تومان
68,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,990,000 تومان 70,990,000 تومان 57,990,000 تومان 51,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,990,000 تومان 76,990,000 تومان 59,990,000 تومان 53,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,990,000 تومان 82,990,000 تومان 61,990,000 تومان 55,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,990,000 تومان 86,990,000 تومان 63,990,000 تومان 57,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,990,000 تومان 93,990,000 تومان 65,990,000 تومان 59,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,990,000 تومان 96,990,000 تومان 66,990,000 تومان 60,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,990,000 تومان 104,990,000 تومان 71,990,000 تومان 63,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,990,000 تومان 112,990,000 تومان 73,990,000 تومان 64,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,990,000 تومان 115,990,000 تومان 75,990,000 تومان 65,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,990,000 تومان 117,990,000 تومان 76,990,000 تومان 66,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,990,000 تومان 128,990,000 تومان 80,990,000 تومان 68,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 دو قطعه عکس ( 5*5) تمام رخ ، رنگی ، پشت زمینه سفید ، بدون عینک
3 کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه
4 اسکن کارت ملی
5 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
      
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC