02145323 02191004043

تور مالزی سنگاپور ویژه تابستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:25
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 11:25
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
53,195,000 تومان
67,810,000 تومان
53,195,000 تومان
43,290,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,715,000 تومان
72,025,000 تومان
55,715,000 تومان
43,455,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,875,000 تومان
79,745,000 تومان
59,215,000 تومان
43,725,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,875,000 تومان
79,470,000 تومان
59,875,000 تومان
42,960,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,110,000 تومان
90,525,000 تومان
69,345,000 تومان
43,945,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,955,000 تومان
100,925,000 تومان
70,985,000 تومان
44,220,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,595,000 تومان
117,675,000 تومان
-
44,875,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,550,000 تومان
106,785,000 تومان
81,550,000 تومان
44,710,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,195,000 تومان 67,810,000 تومان 53,195,000 تومان 43,290,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,715,000 تومان 72,025,000 تومان 55,715,000 تومان 43,455,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,875,000 تومان 79,745,000 تومان 59,215,000 تومان 43,725,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,875,000 تومان 79,470,000 تومان 59,875,000 تومان 42,960,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,110,000 تومان 90,525,000 تومان 69,345,000 تومان 43,945,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,955,000 تومان 100,925,000 تومان 70,985,000 تومان 44,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,595,000 تومان 117,675,000 تومان - 44,875,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,550,000 تومان 106,785,000 تومان 81,550,000 تومان 44,710,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 کارت واکسن معتبر با دو دوز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   نرخ نوزاد 13.990.000 تومان میباشد 
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC