02145323 02191004043

تور کوالالامپور پنانگ ویژه تابستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
35,840,000 تومان
44,105,000 تومان
37,045,000 تومان
30,095,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,390,000 تومان
45,200,000 تومان
37,045,000 تومان
30,150,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,055,000 تومان
57,625,000 تومان
38,630,000 تومان
30,750,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,600,000 تومان
48,210,000 تومان
39,235,000 تومان
30,860,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,370,000 تومان
49,690,000 تومان
39,235,000 تومان
31,025,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,980,000 تومان
62,280,000 تومان
43,120,000 تومان
31,515,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,840,000 تومان
66,600,000 تومان
45,965,000 تومان
31,790,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,840,000 تومان 44,105,000 تومان 37,045,000 تومان 30,095,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,390,000 تومان 45,200,000 تومان 37,045,000 تومان 30,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,055,000 تومان 57,625,000 تومان 38,630,000 تومان 30,750,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,600,000 تومان 48,210,000 تومان 39,235,000 تومان 30,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,370,000 تومان 49,690,000 تومان 39,235,000 تومان 31,025,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,980,000 تومان 62,280,000 تومان 43,120,000 تومان 31,515,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,840,000 تومان 66,600,000 تومان 45,965,000 تومان 31,790,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت
2 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
قیمت کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومان میباشد .
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC