02145323 02191004043

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه تابستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
50,750,000 تومان
57,815,000 تومان
52,175,000 تومان
46,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,080,000 تومان
58,470,000 تومان
-
46,155,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,475,000 تومان
65,695,000 تومان
54,475,000 تومان
46,645,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,740,000 تومان
82,390,000 تومان
-
47,795,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,120,000 تومان
91,095,000 تومان
59,015,000 تومان
48,455,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,595,000 تومان
93,940,000 تومان
64,600,000 تومان
48,615,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,040,000 تومان
130,885,000 تومان
66,025,000 تومان
51,245,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,750,000 تومان 57,815,000 تومان 52,175,000 تومان 46,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,080,000 تومان 58,470,000 تومان - 46,155,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,475,000 تومان 65,695,000 تومان 54,475,000 تومان 46,645,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,740,000 تومان 82,390,000 تومان - 47,795,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,120,000 تومان 91,095,000 تومان 59,015,000 تومان 48,455,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,595,000 تومان 93,940,000 تومان 64,600,000 تومان 48,615,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,040,000 تومان 130,885,000 تومان 66,025,000 تومان 51,245,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت هتل
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
         
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC