02145323 02191004043

تور سنت پترزبورگ مسکو (شبهای سفید) بهار 1402

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • SVO شروتیوو
 • ایرفلوت ایرفلوت
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:50
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:50
شروتیوو
 • SVO شروتیوو
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • ایرفلوت ایرفلوت
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:40
 • مدت پرواز 03:50
 • ساعت پرواز 21:40
 • مدت پرواز 03:50
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
37,990,000 تومان + 115 دلار
49,990,000 تومان + 115 دلار
33,990,000 تومان + 115 دلار
19,990,000 تومان + 115 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,990,000 تومان + 115 دلار
53,990,000 تومان + 115 دلار
37,590,000 تومان + 115 دلار
23,590,000 تومان + 115 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,590,000 تومان + 115 دلار
54,590,000 تومان + 115 دلار
38,000,000 تومان + 115 دلار
23,590,000 تومان + 115 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,990,000 تومان + 115 دلار
54,990,000 تومان + 115 دلار
39,990,000 تومان + 115 دلار
23,590,000 تومان + 115 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,990,000 تومان + 115 دلار
55,590,000 تومان + 115 دلار
40,790,000 تومان + 115 دلار
23,590,000 تومان + 115 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,490,000 تومان + 115 دلار
57,590,000 تومان + 115 دلار
42,590,000 تومان + 115 دلار
23,990,000 تومان + 115 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان + 115 دلار 49,990,000 تومان + 115 دلار 33,990,000 تومان + 115 دلار 19,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,990,000 تومان + 115 دلار 53,990,000 تومان + 115 دلار 37,590,000 تومان + 115 دلار 23,590,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,590,000 تومان + 115 دلار 54,590,000 تومان + 115 دلار 38,000,000 تومان + 115 دلار 23,590,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,990,000 تومان + 115 دلار 54,990,000 تومان + 115 دلار 39,990,000 تومان + 115 دلار 23,590,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,990,000 تومان + 115 دلار 55,590,000 تومان + 115 دلار 40,790,000 تومان + 115 دلار 23,590,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,490,000 تومان + 115 دلار 57,590,000 تومان + 115 دلار 42,590,000 تومان + 115 دلار 23,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 ویزای توریستی
4 گشت شهری
5 بیمه مسافرتی
6 6 شب و 7 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 اسکن عکس 4*3 تمام رخ
3 ویزا
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

پکیج شامل 1 روز گشت در شهر همراه با ناهار میباشد.

نرخ کودک زیر دوسال 5.900.000 تومان میباشد.

ارائه نتیجه منفی تست PCR الزامی میباشد.

مدت زمان برای اخذ ویزا 10کاری میباشد.

پرواز رفت و برگشت از مسکو

اقامت اول سنت پترزبورگ

اقامت دوم مسکو

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC