02145323 02191004043

تور سریلانکا (کلمبو+کندی+بنتوتا) 7 شب ویژه آذر 1402

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • CMB فرودگاه کلمبو
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:10
 • مدت پرواز 07:55
 • ساعت پرواز 15:10
 • مدت پرواز 07:55
فرودگاه کلمبو
 • CMB فرودگاه کلمبو
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:10
 • مدت پرواز 07:55
 • ساعت پرواز 02:10
 • مدت پرواز 07:55
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
43,990,000 تومان
55,990,000 تومان
35,990,000 تومان
30,990,000 تومان
---
رزرو
45,990,000 تومان
56,990,000 تومان
35,990,000 تومان
30,990,000 تومان
---
رزرو
49,990,000 تومان
60,990,000 تومان
36,990,000 تومان
31,990,000 تومان
---
رزرو
52,990,000 تومان
66,990,000 تومان
38,990,000 تومان
33,990,000 تومان
---
رزرو
55,990,000 تومان
71,990,000 تومان
41,990,000 تومان
35,990,000 تومان
---
رزرو
61,990,000 تومان
80,990,000 تومان
45,990,000 تومان
36,990,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,990,000 تومان 55,990,000 تومان 35,990,000 تومان 30,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,990,000 تومان 56,990,000 تومان 35,990,000 تومان 30,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,990,000 تومان 60,990,000 تومان 36,990,000 تومان 31,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,990,000 تومان 66,990,000 تومان 38,990,000 تومان 33,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,990,000 تومان 71,990,000 تومان 41,990,000 تومان 35,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,990,000 تومان 80,990,000 تومان 45,990,000 تومان 36,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
4 گشت شهری
5 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
       نرخ کودک زیر دو سال 9.990.000 تومان میباشد      
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC