02145323 02191004043

تور کیش 3 شب ویژه اسفند 1401

برنامه سفر
فرودگاه مهراباد (شروع سفر)
 • THR فرودگاه مهراباد
 • هواپیما
 • KIH فرودگاه بین المللی کیش
 • کیش ایر کیش ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین المللی کیش
 • KIH فرودگاه بین المللی کیش
 • هواپیما
 • THR فرودگاه مهراباد
 • کیش ایر کیش ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه مهراباد (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
توضیحات
4,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
4,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
4,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
5,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
5,350,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
5,690,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
5,750,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
5,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
5,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
6,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
6,450,000 تومان
رو به جزیره
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
6,900,000 تومان
رو به دریا
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
7,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
7,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
توضیحات : رو به جزیره
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن کارت ملی
2 اسکن شناسنامه (برای زوجین صفحه دوم شناسنامه الزامی میباشد)
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
        
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC