02145323 02191004043

تور مسکو ویژه 1 فروردین 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SVO فرودگاه بین‌المللی شرمتیوو
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 03:40
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 03:40
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • SVO فرودگاه بین‌المللی شرمتیوو
 • معراج معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:00
 • مدت پرواز 03:40
 • ساعت پرواز 20:00
 • مدت پرواز 03:40
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
23,990,000 تومان + 115 دلار
31,890,000 تومان + 115 دلار
20,890,000 تومان + 115 دلار
17,990,000 تومان + 115 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,990,000 تومان + 115 دلار
34,790,000 تومان + 115 دلار
22,990,000 تومان + 115 دلار
17,990,000 تومان + 115 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,990,000 تومان + 115 دلار
37,590,000 تومان + 115 دلار
21,990,000 تومان + 115 دلار
17,990,000 تومان + 115 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,490,000 تومان + 115 دلار
42,390,000 تومان + 115 دلار
22,490,000 تومان + 115 دلار
17,990,000 تومان + 115 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,990,000 تومان + 115 دلار
47,990,000 تومان + 115 دلار
28,990,000 تومان + 115 دلار
17,990,000 تومان + 115 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان + 115 دلار 31,890,000 تومان + 115 دلار 20,890,000 تومان + 115 دلار 17,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان + 115 دلار 34,790,000 تومان + 115 دلار 22,990,000 تومان + 115 دلار 17,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان + 115 دلار 37,590,000 تومان + 115 دلار 21,990,000 تومان + 115 دلار 17,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,490,000 تومان + 115 دلار 42,390,000 تومان + 115 دلار 22,490,000 تومان + 115 دلار 17,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,990,000 تومان + 115 دلار 47,990,000 تومان + 115 دلار 28,990,000 تومان + 115 دلار 17,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
                    
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC