02145323 02191004043

تور بلغارستان 7 شب ویژه شهریور 1401

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • VAR فرودگاه وارنا
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه وارنا
 • VAR فرودگاه وارنا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 03:33
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 03:33
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
19,990,000 تومان
25,990,000 تومان
16,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,590,000 تومان
28,990,000 تومان
16,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,990,000 تومان
32,990,000 تومان
19,990,000 تومان
18,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,990,000 تومان
32,990,000 تومان
19,990,000 تومان
18,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,490,000 تومان
29,990,000 تومان
19,990,000 تومان
18,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,990,000 تومان
35,990,000 تومان
26,990,000 تومان
21,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,990,000 تومان
34,990,000 تومان
24,990,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,990,000 تومان
38,990,000 تومان
19,990,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,990,000 تومان
41,990,000 تومان
19,990,000 تومان
16,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,990,000 تومان
41,990,000 تومان
30,990,000 تومان
24,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,590,000 تومان
44,990,000 تومان
22,990,000 تومان
22,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,990,000 تومان
47,990,000 تومان
23,990,000 تومان
23,990,000 تومان
SUP PARK VIEW
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,990,000 تومان
52,990,000 تومان
27,990,000 تومان
27,990,000 تومان
SUP SEA VIEW
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,990,000 تومان
54,990,000 تومان
23,990,000 تومان
20,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,990,000 تومان
54,990,000 تومان
24,990,000 تومان
22,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان 25,990,000 تومان 16,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,590,000 تومان 28,990,000 تومان 16,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان 32,990,000 تومان 19,990,000 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان 32,990,000 تومان 19,990,000 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان 29,990,000 تومان 19,990,000 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان 35,990,000 تومان 26,990,000 تومان 21,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,990,000 تومان 34,990,000 تومان 24,990,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان 38,990,000 تومان 19,990,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان 41,990,000 تومان 19,990,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,990,000 تومان 41,990,000 تومان 30,990,000 تومان 24,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,590,000 تومان 44,990,000 تومان 22,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,990,000 تومان 47,990,000 تومان 23,990,000 تومان 23,990,000 تومان
توضیحات : SUP PARK VIEW
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان 52,990,000 تومان 27,990,000 تومان 27,990,000 تومان
توضیحات : SUP SEA VIEW
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,990,000 تومان 54,990,000 تومان 23,990,000 تومان 20,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,990,000 تومان 54,990,000 تومان 24,990,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم ماهان ایر به وارنا
2 ویزای توریستی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 سیم کارت برای هر اتاق
5 بیمه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا
6 لیدر فارسی زبان
7 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 یک قطعه عکس ( 3.5*4.5) تمام رخ ، رنگی ، پشت زمینه سفید ، بدون عینک
3 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
4 کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه
5 کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ویزا روی برگه A4
6 گواهی بانکی حداقل 3 ماهه با موجودی حداقل 150/000/000 ریال به همراه مهر بانک و نام شخص
7 گواهی شغلی
8 ارائه کلی مدارک مبتنی بر رد شدن ویزا ، درصورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان میباشد.
- ضمانت بازگشت مسافر به مبلغ 300/000/000 ریال به ازای هر نفر.
- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
- حضور مسافر جهت انگشت نگاری و صدور ویزا در سفارت بلغارستان الزامی میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 یا 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
- درصورت تغییر تایپ هواپیما از طرف ایرلاین، پرواز از طریق فرودگاه صوفیا انجام میپذیرد

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC