02145323 02191004043

تور مالزی ویژه اردیبهشت 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • ماهان ایر ماهان ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:30
 • مدت پرواز 07:50
 • ساعت پرواز 22:30
 • مدت پرواز 07:50
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ایر ماهان ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 07:50
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 07:50
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
22,420,000 تومان
27,010,000 تومان
20,480,000 تومان
16,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,420,000 تومان
29,060,000 تومان
21,340,000 تومان
16,170,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,880,000 تومان
29,930,000 تومان
21,930,000 تومان
16,230,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,010,000 تومان
30,210,000 تومان
-
16,260,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,320,000 تومان
30,790,000 تومان
21,930,000 تومان
16,290,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,320,000 تومان
30,790,000 تومان
22,520,000 تومان
19,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,320,000 تومان
30,790,000 تومان
22,520,000 تومان
16,290,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,590,000 تومان
31,380,000 تومان
24,260,000 تومان
16,350,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,510,000 تومان
37,180,000 تومان
24,260,000 تومان
16,760,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,510,000 تومان
37,180,000 تومان
24,260,000 تومان
16,760,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,420,000 تومان 27,010,000 تومان 20,480,000 تومان 16,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,420,000 تومان 29,060,000 تومان 21,340,000 تومان 16,170,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,880,000 تومان 29,930,000 تومان 21,930,000 تومان 16,230,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,010,000 تومان 30,210,000 تومان - 16,260,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,320,000 تومان 30,790,000 تومان 21,930,000 تومان 16,290,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,320,000 تومان 30,790,000 تومان 22,520,000 تومان 19,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,320,000 تومان 30,790,000 تومان 22,520,000 تومان 16,290,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,590,000 تومان 31,380,000 تومان 24,260,000 تومان 16,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,510,000 تومان 37,180,000 تومان 24,260,000 تومان 16,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,510,000 تومان 37,180,000 تومان 24,260,000 تومان 16,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
                  
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC