02145323 02191004043

تور ارمنستان ویژه نوروز 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
8,650,000 تومان
9,660,000 تومان
8,320,000 تومان
6,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
8,900,000 تومان
10,670,000 تومان
7,980,000 تومان
6,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,070,000 تومان
10,500,000 تومان
7,980,000 تومان
6,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,070,000 تومان
10,840,000 تومان
-
6,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,660,000 تومان
11,510,000 تومان
7,980,000 تومان
6,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,740,000 تومان
11,510,000 تومان
7,980,000 تومان
6,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,740,000 تومان
12,260,000 تومان
7,980,000 تومان
6,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,920,000 تومان
14,030,000 تومان
8,150,000 تومان
6,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,000,000 تومان
13,690,000 تومان
8,650,000 تومان
6,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,650,000 تومان 9,660,000 تومان 8,320,000 تومان 6,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,900,000 تومان 10,670,000 تومان 7,980,000 تومان 6,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,070,000 تومان 10,500,000 تومان 7,980,000 تومان 6,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,070,000 تومان 10,840,000 تومان - 6,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,660,000 تومان 11,510,000 تومان 7,980,000 تومان 6,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,740,000 تومان 11,510,000 تومان 7,980,000 تومان 6,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,740,000 تومان 12,260,000 تومان 7,980,000 تومان 6,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,920,000 تومان 14,030,000 تومان 8,150,000 تومان 6,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,000,000 تومان 13,690,000 تومان 8,650,000 تومان 6,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
                          
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC