02145323 02191004043

تور گوا ویژه نوروز 1401

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • GOI فرودگاه گوا
 • ماهان ایر ماهان ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:20
 • مدت پرواز 03:35
 • ساعت پرواز 16:20
 • مدت پرواز 03:35
فرودگاه گوا
 • GOI فرودگاه گوا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • ماهان ایر ماهان ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:30
 • مدت پرواز 03:35
 • ساعت پرواز 23:30
 • مدت پرواز 03:35
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
19,990,000 تومان
31,490,000 تومان
19,990,000 تومان
19,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,500,000 تومان
35,400,000 تومان
24,500,000 تومان
24,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,500,000 تومان
43,400,000 تومان
28,500,000 تومان
26,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,400,000 تومان
36,400,000 تومان
29,400,000 تومان
25,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,400,000 تومان
44,000,000 تومان
31,400,000 تومان
26,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,400,000 تومان
44,000,000 تومان
31,400,000 تومان
26,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,000,000 تومان
48,400,000 تومان
31,400,000 تومان
26,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,400,000 تومان
49,400,000 تومان
32,400,000 تومان
27,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,400,000 تومان
49,400,000 تومان
32,400,000 تومان
28,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,500,000 تومان
59,490,000 تومان
39,490,000 تومان
29,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,500,000 تومان
63,490,000 تومان
33,490,000 تومان
29,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,500,000 تومان
78,490,000 تومان
40,490,000 تومان
29,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,990,000 تومان 31,490,000 تومان 19,990,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,500,000 تومان 35,400,000 تومان 24,500,000 تومان 24,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,500,000 تومان 43,400,000 تومان 28,500,000 تومان 26,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,400,000 تومان 36,400,000 تومان 29,400,000 تومان 25,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,400,000 تومان 44,000,000 تومان 31,400,000 تومان 26,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,400,000 تومان 44,000,000 تومان 31,400,000 تومان 26,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,000,000 تومان 48,400,000 تومان 31,400,000 تومان 26,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,400,000 تومان 49,400,000 تومان 32,400,000 تومان 27,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,400,000 تومان 49,400,000 تومان 32,400,000 تومان 28,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,500,000 تومان 59,490,000 تومان 39,490,000 تومان 29,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,500,000 تومان 63,490,000 تومان 33,490,000 تومان 29,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,500,000 تومان 78,490,000 تومان 40,490,000 تومان 29,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
  

هزینه اطفال زیر دوسال مبلغ 7990000 تومان می باشد .

مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

برای ورود به کشور هندوستان نیاز به 2 دوز واکسن با تاییدیه جهانی و تست pcr 72 ساعت  قبل از پرواز الزامی است .

پرواز ها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمیباشد.

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC