02145323 02191004043

تور کوالالامپور سنگاپور پوکت ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
99,990,000 تومان
121,990,000 تومان
99,990,000 تومان
92,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,990,000 تومان
127,990,000 تومان
102,990,000 تومان
94,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
104,990,000 تومان
131,990,000 تومان
104,990,000 تومان
95,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
107,990,000 تومان
137,990,000 تومان
107,990,000 تومان
97,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
110,990,000 تومان
143,990,000 تومان
110,990,000 تومان
99,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
112,990,000 تومان
147,990,000 تومان
112,990,000 تومان
101,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
117,990,000 تومان
158,990,000 تومان
117,990,000 تومان
103,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
120,990,000 تومان
165,990,000 تومان
120,990,000 تومان
105,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
124,990,000 تومان
173,990,000 تومان
124,990,000 تومان
107,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
131,990,000 تومان
188,990,000 تومان
131,990,000 تومان
113,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
136,990,000 تومان
199,990,000 تومان
136,990,000 تومان
116,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
141,990,000 تومان
210,990,000 تومان
141,990,000 تومان
119,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,990,000 تومان 121,990,000 تومان 99,990,000 تومان 92,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,990,000 تومان 127,990,000 تومان 102,990,000 تومان 94,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,990,000 تومان 131,990,000 تومان 104,990,000 تومان 95,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,990,000 تومان 137,990,000 تومان 107,990,000 تومان 97,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
110,990,000 تومان 143,990,000 تومان 110,990,000 تومان 99,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
112,990,000 تومان 147,990,000 تومان 112,990,000 تومان 101,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
117,990,000 تومان 158,990,000 تومان 117,990,000 تومان 103,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
120,990,000 تومان 165,990,000 تومان 120,990,000 تومان 105,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
124,990,000 تومان 173,990,000 تومان 124,990,000 تومان 107,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
131,990,000 تومان 188,990,000 تومان 131,990,000 تومان 113,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
136,990,000 تومان 199,990,000 تومان 136,990,000 تومان 116,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
141,990,000 تومان 210,990,000 تومان 141,990,000 تومان 119,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 گشت شهری
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه
3 تمکن مالی به لاتین
4 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
5 دو قطعه عکس 4*3 پشت زمینه سفید 6 در 4
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
      - نرخ نوزاد 29.990.000 تومان می باشد .
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC