02145323 02191004043

تور پوکت سنگاپور بالی کوالالامپور ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
84,150,000 تومان
107,480,000 تومان
-
42,560,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,780,000 تومان
114,090,000 تومان
-
43,450,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
95,680,000 تومان
121,470,000 تومان
62,060,000 تومان
44,750,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,870,000 تومان
124,850,000 تومان
-
43,710,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
100,670,000 تومان
132,440,000 تومان
-
45,530,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
101,550,000 تومان
134,470,000 تومان
-
45,110,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,590,000 تومان
122,770,000 تومان
67,580,000 تومان
46,460,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
103,430,000 تومان
122,610,000 تومان
67,260,000 تومان
44,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
108,890,000 تومان
150,640,000 تومان
-
45,790,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
109,720,000 تومان
150,950,000 تومان
74,230,000 تومان
46,260,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
116,790,000 تومان
163,120,000 تومان
-
49,120,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
119,600,000 تومان
168,690,000 تومان
80,940,000 تومان
49,170,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,150,000 تومان 107,480,000 تومان - 42,560,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,780,000 تومان 114,090,000 تومان - 43,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,680,000 تومان 121,470,000 تومان 62,060,000 تومان 44,750,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,870,000 تومان 124,850,000 تومان - 43,710,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,570,000 تومان 134,630,000 تومان - 47,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,670,000 تومان 132,440,000 تومان - 45,530,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,550,000 تومان 134,470,000 تومان - 45,110,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,590,000 تومان 122,770,000 تومان 67,580,000 تومان 46,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,430,000 تومان 122,610,000 تومان 67,260,000 تومان 44,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
108,890,000 تومان 150,640,000 تومان - 45,790,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
109,720,000 تومان 150,950,000 تومان 74,230,000 تومان 46,260,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
116,790,000 تومان 163,120,000 تومان - 49,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,600,000 تومان 168,690,000 تومان 80,940,000 تومان 49,170,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
122,350,000 تومان 176,070,000 تومان - 50,260,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
129,110,000 تومان - 89,570,000 تومان 51,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   

 - پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- نرخ نوزاد 29.900.000 تومان می باشد .

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC