02145323 02191004043

هتل های بالی ویژه نوروز

هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,110,000 تومان
59,440,000 تومان
-
13,730,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,050,000 تومان
62,980,000 تومان
-
13,730,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,120,000 تومان
778,500,000 تومان
18,410,000 تومان
14,620,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,330,000 تومان
92,300,000 تومان
20,750,000 تومان
15,970,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,220,000 تومان
124,860,000 تومان
25,800,000 تومان
18,310,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,170,000 تومان
141,500,000 تومان
22,500,000 تومان
17,370,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,520,000 تومان
166,980,000 تومان
30,220,000 تومان
19,090,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,150,000 تومان
305,500,000 تومان
38,280,000 تومان
20,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,110,000 تومان 59,440,000 تومان - 13,730,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,050,000 تومان 62,980,000 تومان - 13,730,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,120,000 تومان 778,500,000 تومان 18,410,000 تومان 14,620,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,330,000 تومان 92,300,000 تومان 20,750,000 تومان 15,970,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,220,000 تومان 124,860,000 تومان 25,800,000 تومان 18,310,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,170,000 تومان 141,500,000 تومان 22,500,000 تومان 17,370,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,520,000 تومان 166,980,000 تومان 30,220,000 تومان 19,090,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,150,000 تومان 305,500,000 تومان 38,280,000 تومان 20,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC