02145323 02191004043

تور پوکت سنگاپور کوالالامپور ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
108,990,000 تومان
133,990,000 تومان
110,990,000 تومان
94,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
111,990,000 تومان
137,490,000 تومان
113,990,000 تومان
96,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
115,990,000 تومان
143,990,000 تومان
117,990,000 تومان
99,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
117,990,000 تومان
147,990,000 تومان
119,990,000 تومان
101,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
120,990,000 تومان
153,990,000 تومان
122,990,000 تومان
104,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
125,990,000 تومان
163,990,000 تومان
127,990,000 تومان
108,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
130,990,000 تومان
173,990,000 تومان
132,990,000 تومان
112,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
133,990,000 تومان
180,990,000 تومان
135,990,000 تومان
115,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
138,990,000 تومان
191,990,000 تومان
140,990,000 تومان
120,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
108,990,000 تومان 133,990,000 تومان 110,990,000 تومان 94,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
111,990,000 تومان 137,490,000 تومان 113,990,000 تومان 96,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
115,990,000 تومان 143,990,000 تومان 117,990,000 تومان 99,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
117,990,000 تومان 147,990,000 تومان 119,990,000 تومان 101,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
120,990,000 تومان 153,990,000 تومان 122,990,000 تومان 104,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
125,990,000 تومان 163,990,000 تومان 127,990,000 تومان 108,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
130,990,000 تومان 173,990,000 تومان 132,990,000 تومان 112,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
133,990,000 تومان 180,990,000 تومان 135,990,000 تومان 115,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
138,990,000 تومان 191,990,000 تومان 140,990,000 تومان 120,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ویزای توریستی
2 اقامت هتل
3 صبحانه
4 گشت شهری
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 دو قطعه عکس ( 5*5) تمام رخ ، رنگی ، پشت زمینه سفید ، بدون عینک
3 کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه و کارت ملی
4 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
5 تمکن مالی به لاتین با موجودی 50 میلیون تومان به بال بابت هر نفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
     
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC