02145323 02191004043

تور کوالالامپور پنانگ ویژه آذر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
44,890,000 تومان
53,990,000 تومان
48,490,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو
47,890,000 تومان
59,590,000 تومان
47,890,000 تومان
39,590,000 تومان
---
رزرو
53,290,000 تومان
70,690,000 تومان
56,190,000 تومان
40,490,000 تومان
---
رزرو
58,190,000 تومان
81,290,000 تومان
58,190,000 تومان
41,190,000 تومان
---
رزرو
62,090,000 تومان
88,090,000 تومان
-
42,990,000 تومان
---
رزرو
73,090,000 تومان
109,890,000 تومان
73,090,000 تومان
43,790,000 تومان
---
رزرو
73,090,000 تومان
109,890,000 تومان
73,090,000 تومان
43,790,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,890,000 تومان 53,990,000 تومان 48,490,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,890,000 تومان 59,590,000 تومان 47,890,000 تومان 39,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,290,000 تومان 70,690,000 تومان 56,190,000 تومان 40,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,190,000 تومان 81,290,000 تومان 58,190,000 تومان 41,190,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,090,000 تومان 88,090,000 تومان - 42,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,090,000 تومان 109,890,000 تومان 73,090,000 تومان 43,790,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,090,000 تومان 109,890,000 تومان 73,090,000 تومان 43,790,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت
2 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
قیمت کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومان میباشد .
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC