02145323 02191004043

تور کوالالامپور و لنکاوی و پنانگ ویژه پاییز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
59,800,000 تومان
71,550,000 تومان
67,150,000 تومان
52,350,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,450,000 تومان
74,700,000 تومان
-
54,350,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,700,000 تومان
77,800,000 تومان
-
54,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,650,000 تومان
82,900,000 تومان
65,050,000 تومان
54,350,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,850,000 تومان
86,500,000 تومان
66,300,000 تومان
55,050,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,900,000 تومان
103,350,000 تومان
66,700,000 تومان
55,550,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,350,000 تومان
94,300,000 تومان
65,950,000 تومان
55,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,450,000 تومان
105,550,000 تومان
-
56,450,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,900,000 تومان
110,000,000 تومان
-
57,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,250,000 تومان
110,650,000 تومان
-
57,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,750,000 تومان
148,800,000 تومان
-
59,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
92,900,000 تومان
136,000,000 تومان
80,000,000 تومان
59,050,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,800,000 تومان 71,550,000 تومان 67,150,000 تومان 52,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,450,000 تومان 74,700,000 تومان - 54,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,700,000 تومان 77,800,000 تومان - 54,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,650,000 تومان 82,900,000 تومان 65,050,000 تومان 54,350,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,850,000 تومان 86,500,000 تومان 66,300,000 تومان 55,050,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,900,000 تومان 103,350,000 تومان 66,700,000 تومان 55,550,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,350,000 تومان 94,300,000 تومان 65,950,000 تومان 55,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,450,000 تومان 105,550,000 تومان - 56,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,900,000 تومان 110,000,000 تومان - 57,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,250,000 تومان 110,650,000 تومان - 57,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,750,000 تومان 148,800,000 تومان - 59,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,900,000 تومان 136,000,000 تومان 80,000,000 تومان 59,050,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
4 گشت شهری در کوالالامپور
5 بیمه مسافرتی
6 سیم کارت برای هر اتاق در کوالالامپور
7 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت
2 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
      
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC