02145323 02191004043

تور مالزی سنگاپور ویژه پاییز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 07:20
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 07:20
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 07:20
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 07:20
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
58,500,000 تومان
73,500,000 تومان
63,500,000 تومان
49,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,500,000 تومان
75,500,000 تومان
63,500,000 تومان
50,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,000,000 تومان
84,500,000 تومان
66,500,000 تومان
51,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,500,000 تومان
84,500,000 تومان
66,900,000 تومان
51,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,500,000 تومان
90,900,000 تومان
69,500,000 تومان
52,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,900,000 تومان
95,500,000 تومان
71,900,000 تومان
52,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,900,000 تومان
111,500,000 تومان
79,900,000 تومان
53,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,200,000 تومان
118,500,000 تومان
83,700,000 تومان
53,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,500,000 تومان
125,500,000 تومان
86,500,000 تومان
54,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,500,000 تومان
148,500,000 تومان
98,500,000 تومان
55,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,500,000 تومان
148,500,000 تومان
98,500,000 تومان
55,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,500,000 تومان 73,500,000 تومان 63,500,000 تومان 49,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,500,000 تومان 75,500,000 تومان 63,500,000 تومان 50,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,000,000 تومان 84,500,000 تومان 66,500,000 تومان 51,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,500,000 تومان 84,500,000 تومان 66,900,000 تومان 51,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,500,000 تومان 90,900,000 تومان 69,500,000 تومان 52,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,900,000 تومان 95,500,000 تومان 71,900,000 تومان 52,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,900,000 تومان 111,500,000 تومان 79,900,000 تومان 53,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,200,000 تومان 118,500,000 تومان 83,700,000 تومان 53,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,500,000 تومان 125,500,000 تومان 86,500,000 تومان 54,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,500,000 تومان 148,500,000 تومان 98,500,000 تومان 55,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,500,000 تومان 148,500,000 تومان 98,500,000 تومان 55,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
    
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC