02145323 02191004043

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه تابستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
54,500,000 تومان
63,900,000 تومان
-
49,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,000,000 تومان
65,900,000 تومان
-
49,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,000,000 تومان
70,500,000 تومان
-
50,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,000,000 تومان
73,900,000 تومان
60,500,000 تومان
51,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,700,000 تومان
74,900,000 تومان
60,700,000 تومان
51,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,900,000 تومان
89,500,000 تومان
65,900,000 تومان
52,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,700,000 تومان
113,500,000 تومان
-
53,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,200,000 تومان
113,900,000 تومان
-
53,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
98,500,000 تومان
151,500,000 تومان
98,500,000 تومان
57,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,500,000 تومان 63,900,000 تومان - 49,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,000,000 تومان 65,900,000 تومان - 49,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,000,000 تومان 70,500,000 تومان - 50,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,000,000 تومان 73,900,000 تومان 60,500,000 تومان 51,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,700,000 تومان 74,900,000 تومان 60,700,000 تومان 51,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,900,000 تومان 89,500,000 تومان 65,900,000 تومان 52,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,700,000 تومان 113,500,000 تومان - 53,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,200,000 تومان 113,900,000 تومان - 53,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,500,000 تومان 151,500,000 تومان 98,500,000 تومان 57,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت هتل
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
         
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC