02145323 02191004043

تور پوکت بانکوک ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:25
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 08:25
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
61,800,000 تومان
69,900,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,500,000 تومان
71,300,000 تومان
65,500,000 تومان
56,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,800,000 تومان
77,900,000 تومان
67,600,000 تومان
57,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,000,000 تومان
80,300,000 تومان
69,700,000 تومان
58,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,300,000 تومان
82,800,000 تومان
71,200,000 تومان
58,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,900,000 تومان
84,200,000 تومان
73,300,000 تومان
59,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,200,000 تومان
88,800,000 تومان
72,300,000 تومان
59,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,300,000 تومان
93,000,000 تومان
73,800,000 تومان
60,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
76,500,000 تومان
99,300,000 تومان
76,500,000 تومان
61,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,100,000 تومان
100,400,000 تومان
77,100,000 تومان
61,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,100,000 تومان
104,600,000 تومان
79,100,000 تومان
62,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,400,000 تومان
111,000,000 تومان
82,400,000 تومان
63,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,100,000 تومان
122,600,000 تومان
88,100,000 تومان
65,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,000,000 تومان
124,400,000 تومان
89,000,000 تومان
66,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
90,700,000 تومان
127,700,000 تومان
90,700,000 تومان
66,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
99,600,000 تومان
145,500,000 تومان
99,600,000 تومان
69,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,800,000 تومان 69,900,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,500,000 تومان 71,300,000 تومان 65,500,000 تومان 56,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,800,000 تومان 77,900,000 تومان 67,600,000 تومان 57,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,000,000 تومان 80,300,000 تومان 69,700,000 تومان 58,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,300,000 تومان 82,800,000 تومان 71,200,000 تومان 58,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,900,000 تومان 84,200,000 تومان 73,300,000 تومان 59,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,200,000 تومان 88,800,000 تومان 72,300,000 تومان 59,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,300,000 تومان 93,000,000 تومان 73,800,000 تومان 60,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,500,000 تومان 99,300,000 تومان 76,500,000 تومان 61,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,100,000 تومان 100,400,000 تومان 77,100,000 تومان 61,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,100,000 تومان 104,600,000 تومان 79,100,000 تومان 62,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,400,000 تومان 111,000,000 تومان 82,400,000 تومان 63,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,100,000 تومان 122,600,000 تومان 88,100,000 تومان 65,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,000,000 تومان 124,400,000 تومان 89,000,000 تومان 66,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,700,000 تومان 127,700,000 تومان 90,700,000 تومان 66,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,600,000 تومان 145,500,000 تومان 99,600,000 تومان 69,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

- نرخ کودک زیر دو سال 10.000.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC