02145323 02191004043

تور مالزی سنگاپور ویژه پاییز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 07:20
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 07:20
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 07:20
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 07:20
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
53,000,000 تومان
65,350,000 تومان
54,300,000 تومان
44,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,200,000 تومان
66,500,000 تومان
54,900,000 تومان
58,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,750,000 تومان
68,150,000 تومان
54,900,000 تومان
58,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,800,000 تومان
75,500,000 تومان
57,050,000 تومان
46,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,950,000 تومان
75,850,000 تومان
57,950,000 تومان
46,150,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,650,000 تومان
76,200,000 تومان
58,450,000 تومان
46,650,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,450,000 تومان
78,850,000 تومان
59,100,000 تومان
45,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,550,000 تومان
79,000,000 تومان
59,350,000 تومان
45,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,850,000 تومان
100,600,000 تومان
70,450,000 تومان
47,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,400,000 تومان
102,550,000 تومان
69,750,000 تومان
46,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,150,000 تومان
115,750,000 تومان
78,950,000 تومان
49,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,000,000 تومان 65,350,000 تومان 54,300,000 تومان 44,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,200,000 تومان 66,500,000 تومان 54,900,000 تومان 58,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,750,000 تومان 68,150,000 تومان 54,900,000 تومان 58,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,800,000 تومان 75,500,000 تومان 57,050,000 تومان 46,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,950,000 تومان 75,850,000 تومان 57,950,000 تومان 46,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,650,000 تومان 76,200,000 تومان 58,450,000 تومان 46,650,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,450,000 تومان 78,850,000 تومان 59,100,000 تومان 45,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,550,000 تومان 79,000,000 تومان 59,350,000 تومان 45,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,850,000 تومان 100,600,000 تومان 70,450,000 تومان 47,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,400,000 تومان 102,550,000 تومان 69,750,000 تومان 46,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,150,000 تومان 115,750,000 تومان 78,950,000 تومان 49,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
    
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC