02145323 02191004043

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
45,850,000 تومان
52,450,000 تومان
54,200,000 تومان
44,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,750,000 تومان
53,500,000 تومان
-
44,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,150,000 تومان
56,350,000 تومان
-
45,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,200,000 تومان
59,300,000 تومان
51,250,000 تومان
45,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,900,000 تومان
65,700,000 تومان
50,800,000 تومان
45,150,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,950,000 تومان
66,500,000 تومان
52,000,000 تومان
46,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,750,000 تومان
79,850,000 تومان
-
47,050,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,950,000 تومان
86,850,000 تومان
-
47,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,400,000 تومان
91,150,000 تومان
58,650,000 تومان
47,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,300,000 تومان
114,950,000 تومان
62,550,000 تومان
49,550,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,850,000 تومان 52,450,000 تومان 54,200,000 تومان 44,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,750,000 تومان 53,500,000 تومان - 44,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,150,000 تومان 56,350,000 تومان - 45,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,200,000 تومان 59,300,000 تومان 51,250,000 تومان 45,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,900,000 تومان 65,700,000 تومان 50,800,000 تومان 45,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,950,000 تومان 66,500,000 تومان 52,000,000 تومان 46,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,750,000 تومان 79,850,000 تومان - 47,050,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,950,000 تومان 86,850,000 تومان - 47,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,400,000 تومان 91,150,000 تومان 58,650,000 تومان 47,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,300,000 تومان 114,950,000 تومان 62,550,000 تومان 49,550,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 اقامت هتل
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
         
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC