02145323 02191004043

تور قبرس شمالی ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • فرودگاه بین‌المللی ارجان
 • فری‌برد فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 00:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی ارجان
 • فرودگاه بین‌المللی ارجان
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فری‌برد فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:15
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 20:15
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
30,890,000 تومان
36,590,000 تومان
27,290,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,290,000 تومان
37,290,000 تومان
27,590,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,490,000 تومان
36,790,000 تومان
27,590,000 تومان
21,990,000 تومان
STD
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,690,000 تومان
44,290,000 تومان
29,690,000 تومان
21,990,000 تومان
GARDEN ROOM
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,690,000 تومان
44,290,000 تومان
29,690,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,890,000 تومان
44,990,000 تومان
30,390,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,390,000 تومان
50,290,000 تومان
32,090,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,990,000 تومان
52,690,000 تومان
32,890,000 تومان
21,990,000 تومان
STD
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,390,000 تومان
54,690,000 تومان
-
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,590,000 تومان
56,890,000 تومان
33,690,000 تومان
21,990,000 تومان
VILLA
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,790,000 تومان
59,190,000 تومان
33,790,000 تومان
21,990,000 تومان
DLX GARDEN
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,390,000 تومان
58,190,000 تومان
32,990,000 تومان
21,990,000 تومان
villa
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,190,000 تومان
57,390,000 تومان
35,190,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,990,000 تومان
67,290,000 تومان
36,890,000 تومان
21,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,790,000 تومان
68,590,000 تومان
37,290,000 تومان
21,990,000 تومان
STD
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,890,000 تومان 36,590,000 تومان 27,290,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,290,000 تومان 37,290,000 تومان 27,590,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,490,000 تومان 36,790,000 تومان 27,590,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,690,000 تومان 44,290,000 تومان 29,690,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN ROOM
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,690,000 تومان 44,290,000 تومان 29,690,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,890,000 تومان 44,990,000 تومان 30,390,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,390,000 تومان 50,290,000 تومان 32,090,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,990,000 تومان 52,690,000 تومان 32,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,390,000 تومان 54,690,000 تومان - 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,590,000 تومان 56,890,000 تومان 33,690,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : VILLA
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,790,000 تومان 59,190,000 تومان 33,790,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : DLX GARDEN
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,390,000 تومان 58,190,000 تومان 32,990,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : villa
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,190,000 تومان 57,390,000 تومان 35,190,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,990,000 تومان 67,290,000 تومان 36,890,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,790,000 تومان 68,590,000 تومان 37,290,000 تومان 21,990,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- نرخ نوزاد 2.990.000 تومان می باشد .

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC