02145323 02191004043

تور مالزی سنگاپور ویژه خرداد 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 07:20
 • ساعت پرواز 11:35
 • مدت پرواز 07:20
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 07:20
 • ساعت پرواز 03:20
 • مدت پرواز 07:20
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
51,050,000 تومان
65,545,000 تومان
51,050,000 تومان
42,520,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,790,000 تومان
66,965,000 تومان
53,320,000 تومان
42,695,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,265,000 تومان
69,295,000 تومان
-
43,320,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,595,000 تومان
72,820,000 تومان
55,595,000 تومان
44,055,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,930,000 تومان
87,255,000 تومان
62,930,000 تومان
45,135,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,065,000 تومان
89,645,000 تومان
63,610,000 تومان
45,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,285,000 تومان
99,705,000 تومان
71,285,000 تومان
46,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,330,000 تومان
110,050,000 تومان
68,215,000 تومان
47,240,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
83,790,000 تومان
128,355,000 تومان
75,265,000 تومان
50,140,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,050,000 تومان 65,545,000 تومان 51,050,000 تومان 42,520,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,790,000 تومان 66,965,000 تومان 53,320,000 تومان 42,695,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,265,000 تومان 69,295,000 تومان - 43,320,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,595,000 تومان 72,820,000 تومان 55,595,000 تومان 44,055,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,930,000 تومان 87,255,000 تومان 62,930,000 تومان 45,135,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,065,000 تومان 89,645,000 تومان 63,610,000 تومان 45,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,285,000 تومان 99,705,000 تومان 71,285,000 تومان 46,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,330,000 تومان 110,050,000 تومان 68,215,000 تومان 47,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,790,000 تومان 128,355,000 تومان 75,265,000 تومان 50,140,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
    
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC