02145323 02191004043

تور دبی ویژه کریسمس

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:45
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 09:45
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
20,050,000 تومان
26,150,000 تومان
17,550,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,950,000 تومان
27,150,000 تومان
18,450,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,990,000 تومان
27,250,000 تومان
18,490,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,090,000 تومان
27,450,000 تومان
18,590,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,190,000 تومان
27,590,000 تومان
18,690,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,890,000 تومان
29,090,000 تومان
19,390,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,950,000 تومان
29,190,000 تومان
19,450,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,690,000 تومان
30,590,000 تومان
20,190,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,850,000 تومان
30,950,000 تومان
20,350,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,990,000 تومان
31,290,000 تومان
20,490,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,250,000 تومان
33,690,000 تومان
21,750,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,290,000 تومان
33,790,000 تومان
21,790,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,350,000 تومان
33,950,000 تومان
21,850,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,550,000 تومان
34,350,000 تومان
22,050,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,890,000 تومان
35,050,000 تومان
22,390,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,050,000 تومان
35,290,000 تومان
22,500,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,650,000 تومان
36,590,000 تومان
23,150,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,050,000 تومان
37,290,000 تومان
23,550,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,050,000 تومان
37,350,000 تومان
23,550,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,350,000 تومان
41,990,000 تومان
25,850,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,850,000 تومان
42,950,000 تومان
26,350,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,450,000 تومان
44,190,000 تومان
26,950,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,450,000 تومان
44,150,000 تومان
26,950,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,250,000 تومان
45,750,000 تومان
27,750,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,350,000 تومان
45,890,000 تومان
27,850,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,450,000 تومان
46,090,000 تومان
27,950,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,090,000 تومان
47,450,000 تومان
28,590,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,090,000 تومان
47,450,000 تومان
28,590,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,850,000 تومان
48,950,000 تومان
29,350,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,290,000 تومان
51,790,000 تومان
30,790,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,490,000 تومان
52,250,000 تومان
30,990,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,450,000 تومان
54,150,000 تومان
31,950,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,450,000 تومان
54,150,000 تومان
31,950,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,490,000 تومان
54,250,000 تومان
31,990,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,990,000 تومان
55,250,000 تومان
32,490,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,750,000 تومان
56,750,000 تومان
33,250,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,350,000 تومان
57,950,000 تومان
33,850,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,150,000 تومان
63,590,000 تومان
36,650,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,650,000 تومان
70,550,000 تومان
40,150,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,490,000 تومان
88,250,000 تومان
48,990,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
92,350,000 تومان
169,890,000 تومان
89,850,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,350,000 تومان
173,890,000 تومان
91,850,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
114,590,000 تومان
214,450,000 تومان
112,090,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
119,690,000 تومان
224,650,000 تومان
117,190,000 تومان
13,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,050,000 تومان 26,150,000 تومان 17,550,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,950,000 تومان 27,150,000 تومان 18,450,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان 27,250,000 تومان 18,490,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,090,000 تومان 27,450,000 تومان 18,590,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,190,000 تومان 27,590,000 تومان 18,690,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,890,000 تومان 29,090,000 تومان 19,390,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,950,000 تومان 29,190,000 تومان 19,450,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,690,000 تومان 30,590,000 تومان 20,190,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,850,000 تومان 30,950,000 تومان 20,350,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان 31,290,000 تومان 20,490,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,250,000 تومان 33,690,000 تومان 21,750,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,290,000 تومان 33,790,000 تومان 21,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,350,000 تومان 33,950,000 تومان 21,850,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,550,000 تومان 34,350,000 تومان 22,050,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,890,000 تومان 35,050,000 تومان 22,390,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,050,000 تومان 35,290,000 تومان 22,500,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,650,000 تومان 36,590,000 تومان 23,150,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,050,000 تومان 37,290,000 تومان 23,550,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,050,000 تومان 37,350,000 تومان 23,550,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,350,000 تومان 41,990,000 تومان 25,850,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,850,000 تومان 42,950,000 تومان 26,350,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,450,000 تومان 44,190,000 تومان 26,950,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,450,000 تومان 44,150,000 تومان 26,950,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,250,000 تومان 45,750,000 تومان 27,750,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,350,000 تومان 45,890,000 تومان 27,850,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,450,000 تومان 46,090,000 تومان 27,950,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,090,000 تومان 47,450,000 تومان 28,590,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,090,000 تومان 47,450,000 تومان 28,590,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,850,000 تومان 48,950,000 تومان 29,350,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,290,000 تومان 51,790,000 تومان 30,790,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,490,000 تومان 52,250,000 تومان 30,990,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,450,000 تومان 54,150,000 تومان 31,950,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,450,000 تومان 54,150,000 تومان 31,950,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,490,000 تومان 54,250,000 تومان 31,990,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,990,000 تومان 55,250,000 تومان 32,490,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,750,000 تومان 56,750,000 تومان 33,250,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,350,000 تومان 57,950,000 تومان 33,850,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,150,000 تومان 63,590,000 تومان 36,650,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,650,000 تومان 70,550,000 تومان 40,150,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,490,000 تومان 88,250,000 تومان 48,990,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,350,000 تومان 169,890,000 تومان 89,850,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,350,000 تومان 173,890,000 تومان 91,850,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
114,590,000 تومان 214,450,000 تومان 112,090,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,690,000 تومان 224,650,000 تومان 117,190,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 3.900.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC