02145323 02191004043

تور ازمیر 6 شب ویژه نوروز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:30
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
21,695,000 تومان
26,595,000 تومان
17,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,595,000 تومان
30,995,000 تومان
20,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,795,000 تومان
29,995,000 تومان
20,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,595,000 تومان
36,595,000 تومان
22,795,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,595,000 تومان
37,595,000 تومان
23,595,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,695,000 تومان
42,895,000 تومان
24,995,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,595,000 تومان
51,995,000 تومان
25,595,000 تومان
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,995,000 تومان
50,595,000 تومان
-
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,495,000 تومان
63,895,000 تومان
-
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,495,000 تومان
109,995,000 تومان
-
15,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,695,000 تومان 26,595,000 تومان 17,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,595,000 تومان 30,995,000 تومان 20,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,795,000 تومان 29,995,000 تومان 20,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,595,000 تومان 36,595,000 تومان 22,795,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,595,000 تومان 37,595,000 تومان 23,595,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,695,000 تومان 42,895,000 تومان 24,995,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,595,000 تومان 51,995,000 تومان 25,595,000 تومان 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,995,000 تومان 50,595,000 تومان - 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,495,000 تومان 63,895,000 تومان - 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,495,000 تومان 109,995,000 تومان - 15,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 6 شب و 7 روز اقامت هتل
2 بلیط رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
4 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 اسکن کارت ملی
3 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
نرخ نوزاد 1.295.000 تومان می باشد.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC