02145323 02191004043

تور باکو 7 شب ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • GYD فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:30
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 09:30
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف
 • GYD فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
28,495,000 تومان
31,595,000 تومان
27,395,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,995,000 تومان
34,795,000 تومان
28,495,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,295,000 تومان
34,995,000 تومان
28,695,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,995,000 تومان
36,295,000 تومان
29,595,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,195,000 تومان
37,895,000 تومان
30,195,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,195,000 تومان
39,495,000 تومان
30,695,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,595,000 تومان
37,995,000 تومان
30,595,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,195,000 تومان
41,195,000 تومان
31,595,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,295,000 تومان
42,695,000 تومان
31,195,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,295,000 تومان
42,795,000 تومان
33,195,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,795,000 تومان
44,195,000 تومان
31,695,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,895,000 تومان
44,295,000 تومان
32,195,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,395,000 تومان
47,395,000 تومان
33,295,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,195,000 تومان
57,895,000 تومان
39,495,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,795,000 تومان
78,395,000 تومان
49,995,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,695,000 تومان
117,295,000 تومان
73,695,000 تومان
19,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,495,000 تومان 31,595,000 تومان 27,395,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,995,000 تومان 34,795,000 تومان 28,495,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,295,000 تومان 34,995,000 تومان 28,695,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,995,000 تومان 36,295,000 تومان 29,595,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,195,000 تومان 37,895,000 تومان 30,195,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,195,000 تومان 39,495,000 تومان 30,695,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,595,000 تومان 37,995,000 تومان 30,595,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,195,000 تومان 41,195,000 تومان 31,595,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,295,000 تومان 42,695,000 تومان 31,195,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,295,000 تومان 42,795,000 تومان 33,195,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,795,000 تومان 44,195,000 تومان 31,695,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,895,000 تومان 44,295,000 تومان 32,195,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,395,000 تومان 47,395,000 تومان 33,295,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,195,000 تومان 57,895,000 تومان 39,495,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,795,000 تومان 78,395,000 تومان 49,995,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,695,000 تومان 117,295,000 تومان 73,695,000 تومان 19,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 7 شب و 8 روز اقامت هتل
4 بیمه مسافرتی
5 گشت شهری یک گشت شهری با نهار
6 لیدر فارسی زبان
7 ویزای توریستی
8 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 4.995.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC