02145323 02191004043

تور آلانیا 7 شب ویژه اردیبهشت

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • فری برد فری برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:35
 • مدت پرواز 02:45
 • ساعت پرواز 03:35
 • مدت پرواز 02:45
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فری برد فری برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:20
 • مدت پرواز 02:45
 • ساعت پرواز 21:20
 • مدت پرواز 02:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
15,190,000 تومان
18,290,000 تومان
13,090,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,390,000 تومان
18,690,000 تومان
13,190,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,290,000 تومان
20,190,000 تومان
13,690,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,890,000 تومان
21,290,000 تومان
13,990,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,090,000 تومان
21,690,000 تومان
14,090,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,390,000 تومان
22,090,000 تومان
14,190,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,190,000 تومان
21,690,000 تومان
14,590,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,390,000 تومان
23,990,000 تومان
14,690,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,690,000 تومان
24,390,000 تومان
14,890,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,690,000 تومان
26,290,000 تومان
15,390,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,690,000 تومان
26,290,000 تومان
15,390,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,790,000 تومان
28,090,000 تومان
15,890,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,190,000 تومان
29,290,000 تومان
17,190,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,290,000 تومان
35,690,000 تومان
18,090,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,190,000 تومان
35,690,000 تومان
18,090,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,690,000 تومان
38,390,000 تومان
18,890,000 تومان
9,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,190,000 تومان 18,290,000 تومان 13,090,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,390,000 تومان 18,690,000 تومان 13,190,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,290,000 تومان 20,190,000 تومان 13,690,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,890,000 تومان 21,290,000 تومان 13,990,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,090,000 تومان 21,690,000 تومان 14,090,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,390,000 تومان 22,090,000 تومان 14,190,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,190,000 تومان 21,690,000 تومان 14,590,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,390,000 تومان 23,990,000 تومان 14,690,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,690,000 تومان 24,390,000 تومان 14,890,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,690,000 تومان 26,290,000 تومان 15,390,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,690,000 تومان 26,290,000 تومان 15,390,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,790,000 تومان 28,090,000 تومان 15,890,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,190,000 تومان 29,290,000 تومان 17,190,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,290,000 تومان 35,690,000 تومان 18,090,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,190,000 تومان 35,690,000 تومان 18,090,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,690,000 تومان 38,390,000 تومان 18,890,000 تومان 9,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1090.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC