02145323 02191004043

تور باکو 7 شب ویژه نوروز 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 18:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
14,495,000 تومان
16,595,000 تومان
13,895,000 تومان
9,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,795,000 تومان
16,995,000 تومان
13,995,000 تومان
9,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,995,000 تومان
16,595,000 تومان
14,095,000 تومان
9,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,195,000 تومان
17,595,000 تومان
14,195,000 تومان
9,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,995,000 تومان
18,595,000 تومان
14,795,000 تومان
9,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,495,000 تومان
19,995,000 تومان
15,295,000 تومان
9,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,195,000 تومان
22,195,000 تومان
17,995,000 تومان
9,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,595,000 تومان
27,595,000 تومان
20,595,000 تومان
9,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,795,000 تومان
26,995,000 تومان
19,895,000 تومان
9,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,595,000 تومان
29,195,000 تومان
21,495,000 تومان
9,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,495,000 تومان 16,595,000 تومان 13,895,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,795,000 تومان 16,995,000 تومان 13,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,995,000 تومان 16,595,000 تومان 14,095,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,195,000 تومان 17,595,000 تومان 14,195,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,995,000 تومان 18,595,000 تومان 14,795,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,495,000 تومان 19,995,000 تومان 15,295,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,195,000 تومان 22,195,000 تومان 17,995,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,595,000 تومان 27,595,000 تومان 20,595,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,795,000 تومان 26,995,000 تومان 19,895,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,595,000 تومان 29,195,000 تومان 21,495,000 تومان 9,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
               
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC