02145323 02191004043

تور وان 4شب ویژه نوروز 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • VAN فرودگاه فرید ملن
 • کاسپین کاسپین
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:40
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 18:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه فرید ملن
 • VAN فرودگاه فرید ملن
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • کاسپین کاسپین
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:40
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 19:40
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,600,000 تومان
11,700,000 تومان
8,990,000 تومان
7,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,600,000 تومان
13,700,000 تومان
9,800,000 تومان
7,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,500,000 تومان
15,500,000 تومان
9,450,000 تومان
7,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,900,000 تومان
16,300,000 تومان
10,450,000 تومان
7,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,900,000 تومان
16,300,000 تومان
10,450,000 تومان
7,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,900,000 تومان
16,300,000 تومان
10,450,000 تومان
7,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,600,000 تومان 11,700,000 تومان 8,990,000 تومان 7,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,600,000 تومان 13,700,000 تومان 9,800,000 تومان 7,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,500,000 تومان 15,500,000 تومان 9,450,000 تومان 7,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان 16,300,000 تومان 10,450,000 تومان 7,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان 16,300,000 تومان 10,450,000 تومان 7,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,900,000 تومان 16,300,000 تومان 10,450,000 تومان 7,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
                      
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC