02145323 02191004043

هتل سری پاسیفیک کوالالامپور

هتل سری پاسیفیک کوالالامپور
seri pacific Hotel kuala lumpur.
درجه هتل:
کوالالامپور
             
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC