02145323 02191004043

تور دبی ویژه بهار 1403 بهار

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 06:55
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 06:55
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
21,590,000 تومان
26,190,000 تومان
19,090,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,690,000 تومان
28,290,000 تومان
20,190,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,390,000 تومان
29,690,000 تومان
20,890,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,590,000 تومان
30,090,000 تومان
21,090,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,890,000 تومان
30,690,000 تومان
21,390,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,090,000 تومان
31,090,000 تومان
21,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,190,000 تومان
31,190,000 تومان
21,690,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,490,000 تومان
31,890,000 تومان
21,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,590,000 تومان
32,190,000 تومان
22,090,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,090,000 تومان
32,990,000 تومان
22,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,590,000 تومان
36,090,000 تومان
24,090,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,290,000 تومان
37,590,000 تومان
24,790,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,890,000 تومان
40,690,000 تومان
26,390,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,290,000 تومان
41,490,000 تومان
26,790,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,490,000 تومان
41,890,000 تومان
26,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,090,000 تومان
43,090,000 تومان
27,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,590,000 تومان
48,190,000 تومان
30,090,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,290,000 تومان
49,490,000 تومان
30,790,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,390,000 تومان
49,790,000 تومان
30,890,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,990,000 تومان
58,890,000 تومان
35,490,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,790,000 تومان
62,490,000 تومان
37,290,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,290,000 تومان
75,590,000 تومان
43,790,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,490,000 تومان
75,990,000 تومان
43,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,490,000 تومان
77,890,000 تومان
44,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,190,000 تومان
87,390,000 تومان
49,690,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,590,000 تومان 26,190,000 تومان 19,090,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,690,000 تومان 28,290,000 تومان 20,190,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,390,000 تومان 29,690,000 تومان 20,890,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,590,000 تومان 30,090,000 تومان 21,090,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,890,000 تومان 30,690,000 تومان 21,390,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,090,000 تومان 31,090,000 تومان 21,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,190,000 تومان 31,190,000 تومان 21,690,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,490,000 تومان 31,890,000 تومان 21,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,590,000 تومان 32,190,000 تومان 22,090,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,090,000 تومان 32,990,000 تومان 22,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,590,000 تومان 36,090,000 تومان 24,090,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,290,000 تومان 37,590,000 تومان 24,790,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,890,000 تومان 40,690,000 تومان 26,390,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,290,000 تومان 41,490,000 تومان 26,790,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,490,000 تومان 41,890,000 تومان 26,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,090,000 تومان 43,090,000 تومان 27,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,590,000 تومان 48,190,000 تومان 30,090,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,290,000 تومان 49,490,000 تومان 30,790,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,390,000 تومان 49,790,000 تومان 30,890,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان 58,890,000 تومان 35,490,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,790,000 تومان 62,490,000 تومان 37,290,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,290,000 تومان 75,590,000 تومان 43,790,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,490,000 تومان 75,990,000 تومان 43,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,490,000 تومان 77,890,000 تومان 44,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,190,000 تومان 87,390,000 تومان 49,690,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 4.990.000 تومان میباشد.

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

- بار مجاز 30کیلو گرم می باشد .

- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

* توریست شارژ هر شب هر اتاق هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است*

تاریختغییر پکیجرفتبرگشت
14 اردیبهشت پکیج 500.000 کاهش 06:55 11:15
15 اردیبهشت پکیج 700.000 کاهش 06:55 11:15
16 اردیبهشت پکیج 2.000.000 افزایش 06:55 11:15

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC