02145323 02191004043

تور vip سریلانکا ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • CMB فرودگاه کلمبو
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 07:55
 • ساعت پرواز 10:00
 • مدت پرواز 07:55
فرودگاه کلمبو
 • CMB فرودگاه کلمبو
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:10
 • مدت پرواز 07:55
 • ساعت پرواز 02:10
 • مدت پرواز 07:55
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
39,000,000 تومان + 575 دلار
39,000,000 تومان + 780 دلار
39,000,000 تومان + 320 دلار
39,000,000 تومان + 185 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,000,000 تومان + 590 دلار
39,000,000 تومان + 835 دلار
39,000,000 تومان + 325 دلار
39,000,000 تومان + 190 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,000,000 تومان + 660 دلار
39,000,000 تومان + 920 دلار
39,000,000 تومان + 340 دلار
39,000,000 تومان + 220 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,000,000 تومان + 695 دلار
39,000,000 تومان + 965 دلار
39,000,000 تومان + 360 دلار
39,000,000 تومان + 250 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,000,000 تومان + 810 دلار
39,000,000 تومان + 1,100 دلار
39,000,000 تومان + 400 دلار
39,000,000 تومان + 265 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,000,000 تومان + 820 دلار
39,000,000 تومان + 1,115 دلار
39,000,000 تومان + 410 دلار
39,000,000 تومان + 265 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,000,000 تومان + 825 دلار
39,000,000 تومان + 1,100 دلار
39,000,000 تومان + 405 دلار
39,000,000 تومان + 265 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,000,000 تومان + 840 دلار
39,000,000 تومان + 1,120 دلار
39,000,000 تومان + 405 دلار
39,000,000 تومان + 265 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,000,000 تومان + 1,085 دلار
39,000,000 تومان + 1,450 دلار
39,000,000 تومان + 540 دلار
39,000,000 تومان + 345 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان + 575 دلار 39,000,000 تومان + 780 دلار 39,000,000 تومان + 320 دلار 39,000,000 تومان + 185 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان + 590 دلار 39,000,000 تومان + 835 دلار 39,000,000 تومان + 325 دلار 39,000,000 تومان + 190 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان + 660 دلار 39,000,000 تومان + 920 دلار 39,000,000 تومان + 340 دلار 39,000,000 تومان + 220 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان + 695 دلار 39,000,000 تومان + 965 دلار 39,000,000 تومان + 360 دلار 39,000,000 تومان + 250 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان + 810 دلار 39,000,000 تومان + 1,100 دلار 39,000,000 تومان + 400 دلار 39,000,000 تومان + 265 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان + 820 دلار 39,000,000 تومان + 1,115 دلار 39,000,000 تومان + 410 دلار 39,000,000 تومان + 265 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان + 825 دلار 39,000,000 تومان + 1,100 دلار 39,000,000 تومان + 405 دلار 39,000,000 تومان + 265 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان + 840 دلار 39,000,000 تومان + 1,120 دلار 39,000,000 تومان + 405 دلار 39,000,000 تومان + 265 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان + 1,085 دلار 39,000,000 تومان + 1,450 دلار 39,000,000 تومان + 540 دلار 39,000,000 تومان + 345 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
4 گشت شهری
5 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

       نرخ کودک زیر دو سال 9.990.000 تومان میباشد      

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC