02145323 02191004043

ویزای کانادا

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • YYZ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو
 • قطر ایرویز قطر ایرویز
 • Business
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 24:00
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 24:00
فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو
 • YYZ فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قطر ایرویز قطر ایرویز
 • Business
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 24:00
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 24:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
توضیحات
500 دلار
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر)
500 دلار
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 کارت واکسن معتبر با دو دوز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

    ویزا مولتی ۵ساله کانادا
مدار‌ک شغلی
سابقه بیمه
مدارک ملکی
سابقه سفر

تمکن مالی ۱۲هزاردلاری
باگردش ۶ماهه

تا فوریه۲۰۲۴فرصت تبدیل به ویزا کاری و تحصیلی

مدارک لازم برای ویزای توریستی کانادا
 
داشتن پاسپورتی معتبر با حداقل ۶ ماه اعتبار (به همراه عکس پاسپورتی)
ارائه دعوت‌نامه از جانب فرد یا یک سازمان در کشور کانادا و یا برنامه بازدید به طور دقیق
ارائه مدارک تمکن مالی
پر کردن فرم‌های مربوطه جهت دریافت ویزای کانادا
سپری کردن مراحل مربوط به انگشت‌نگاری سفارت کانادا (به جهت عدم فعالیت سفارت کانادا در تهران لازم است تا افراد متقاضی به سفارت کانادا در کشورهای دیگر همچون ترکیه مراجعه نمایند.)
پرداخت کردن هزینه‌های مربوطه جهت دریافت ویزای مسافرتی
ارائه مدارکی که نشان‌دهنده وابستگی متقاضی به کشور خودش است (در واقع لازم است تا فرد برای اثبات و قانع کردن آفیسر، مدارکی چون سوابق شغلی و فیش مرخصی و حقوقی، اسناد دارایی و تعداد ویزاهای مسافرتی به کشورهای قبلی را برای نشان دادن وابستگی به کشور خود و دریافت ویزای توریستی کانادا ارائه دهد.)
البته باید توجه شود که موارد ذکر شده فقط شامل لیست کلی از مدارک لازم برای ویزای توریستی کانادا است. قوانین و مقررات و شرایط دریافت ویزا با توجه به شرایط فردی هر متقاضی باید بررسی شود.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC